بستنی لیوانی کوچک

بستنی لیوانی کوچک


بستنی لیوانی کوچک در طعم های وانیلی با شماره پروانه ساخت 21/11731،میوه ای ( آلبالویی / موزی / توت فرنگی / طالبی )با شماره پروانه ساخت 21/11262،زعفرانی با شماره پروانه ساخت 21/11260،کاکائویی با شماره پروانه ساخت 21/11261 در بسته بندی لیوانی 60 گرمی تولید می گردد