بستنی لیوانی بزرگ

بستنی لیوانی بزرگ


بستنی لیوانی بزرگ در طعم های وانیلی با شماره پروانه ساخت 21/11731،میوه ای ( موزی )با شماره پروانه ساخت 21/11262،زعفرانی با شماره پروانه ساخت 21/11260،کاکائویی با شماره پروانه ساخت 21/11261 در بسته بندی ظرفی 500 گرمی تولید می گردد