بستنی زمستانی با روکش کاکائویی

بستنی زمستانی با روکش کاکائویی


بستنی زمستانی با روکش کاکائویی در بسته بندی سلوفان 20 گرمی با پروانه ساخت 21/11732 به بازار عرضه می گردد.