بستنی زمستانی با روکش میوه ای

بستنی زمستانی با روکش میوه ای


بستنی زمستانی با روکش میوه ای با بسته بندی سلوفان 20 گرمی با شماره پروانه ساخت 21/12643 به بازرا عرضه می شود.