بستنی قارپوز (هندوانه ای)

بستنی قارپوز (هندوانه ای)


بستنی قارپوز با طعم شیری میوه ای ( هندوانه / طالبی ) در بسته بندی سلوفان 60 گرمی به صورت چوبی با شماره پروانه ساخت 21/12714 تولید می گردد