بستنی زعفرانی

بستنی زعفرانی


بستنی زعفرانی با طعم زعفرانی با روکش زعفرانی در بسته بندی سلوفان 60 گرمی به صورت چوبی با شماره پروانه ساخت 21/10919 تولید می گردد