بستنی تراکتور

بستنی تراکتور


بستنی تراکتور با طعم شیری وانیلی میوه ای با روکش میوه ای در بسته بندی سلوفان 60 گرمی به صورت چوبی با شماره پروانه ساخت 21/12715 تولید می گردد