بستنی هایکوپیرال

بستنی هایکوپیرال


بستنی هایکوپیرال دو طعم کاکائویی با روکش کاکائویی با شماره پروانه ساخت 21/16110 و وانیلی با روکش کاکائویی با شماره پروانه ساخت 21/11738 در بسته بندی سلوفان 60 گرمی به صورت چوبی تولید می گردد