بستنی ساندویچی

بستنی ساندویچی


بستنی ساندویچی با طعم وانیلی در بسته بندی سلوفان 60 گرمی با شماره پروانه ساخت 21/11740 تولید می گردد.