بستنی های لیوانی

بستنی لیوانی در طعم ها و اشکال زیر ارائه میگردند: 
لیوانی مجلسی وانیلی، لیوانی مجلسی زعفرانی، لیوانی مجلسی میوه ای، لیوانی سه ستاره 6 گوش (وانیلی / میوه ای) ، لیوانی وانیلی کاکائویی، لیوانی میوه ای ، رومیکا (زعفرانی/وانیلی)، توپی
محصولات بستنی های لیوانی